Admission

上海数学中心2020年硕士研究生复试名单

 

考生报名号

考生姓名

报考专业

政治理论成绩

外国语成绩

业务课一成绩

业务课二成绩

初试总成绩

310296433

董辰晖

应用统计

68

79

128

147

422

141191337

姚一格

应用统计

72

83

139

126

420

321173728

俞越

应用统计

76

81

114

135

406

514596561

罗元

应用统计

71

86

126

123

406

113698777

王泽源

应用统计

69

76

134

126

405

411196929

单艺佳

应用统计

73

73

128

127

401

441698955

林雨涵

应用统计

70

71

122

138

401

310299194

王承乾

应用统计

70

74

134

115

393

310298344

张弛

应用统计

74

82

128

100

384

310298363

蒯文啸

应用统计

67

83

131

93

374

360193466

杨智宇

应用统计

61

67

111

133

372

430499465

黄晓乐

应用统计

69

77

126

98

370

 

具体复试办法请见《上海数学中心2020年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》。

 

联系人:赵老师

联系电话:021-31244000

联系邮箱:yingzhao@fudan.edu.cn

Address: No,2005 Songhu Road, Shanghai,China

Postcode: 200438 Tel: 021-31243880 Fax:021-31244000

Email: scms@fudan.edu.cn

Copyright @2016All Aight Reserved.Shanghai Center for Mathematical Sciences