Conference

2021 Workshop on Topological Dynamical System and Ergodic Theory

Time: Apr 10 - Apr 11, 2021

Venue:Gu Lecture Hall, Shanghai Center for Mathematical Sciences

Poster

Speakers

Xiongping Dai (Nanjing University)

Lei Jin (University of Chile)

Rui Kuang (South China University of Technology)

Jian Li (Shantou University)

Bingbing Liang (Soochow University)

Hui Liu (Wuhan University)

Enhui Shi (Soochow University)

Xiaosheng Wu (Hefei University of Technology)

Ruifeng Zhang (Hefei University of Technology)

Xiaoyao Zhou (Nanjing Normal University)

Schedule

Organizer(s)

Weixiao Shen (Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Guohua Zhang (Fudan University)

Sponsor(s)

Shanghai Center for Mathematical Sciences

School of Mathematical Science, Fudan University

Contact us

Jiayin Wang (wangjiayin@fudan.edu.cn)

Address: No,2005 Songhu Road, Shanghai,China

Postcode: 200438 Tel: 021-31243880 Fax:021-31244000

Email: scms@fudan.edu.cn

Copyright @2016All Aight Reserved.Shanghai Center for Mathematical Sciences